Turfschip, de plek waar
Lekker Etten-Leur losbarst!

Lekker Etten-Leur bevindt
zich in Het Turfschip.